Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 25 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

8. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише днес следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на разпоредби за продължаването на текущите дейности за образователна мобилност по програмата „Еразъм +“, създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на някои правила, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация