Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 25. března 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

8. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady dnes podepíše níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých některých aspektech železniční bezpečnosti a propojení s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+, zřízeného nařízením (EU) č. 1288/2013, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o některá pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu po vystoupení Spojeného království z Unie (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení po vystoupení Spojeného království z Unie (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel pro ochranu osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady s cílem umožnit pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).

Poslední aktualizace: 26. června 2019Právní upozornění