Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 25. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave

8. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han i dag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Europa-Parlamentets og rådets forordning om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+, oprettet ved forordning (EU) nr. 1288/2013, i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2403, for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014, for så vidt angår visse regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 ved udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af de sociale sikringsordninger efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om muligheden for at videreføre de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Irland-Det Forenede Kongerige) og Det Forenede Kongerige-Irland (Irland-Nordirland-Skotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).

Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse