Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 25. marec 2019 - StrasbourgKončna izdaja

8. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta danes podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti v okviru programa Erasmus+, uvedenega z Uredbo (EU) št. 1288/2013, ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 glede nekaterih pravil o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo po izstopu Združenega kraljestva iz Unije (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga in potnikov v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Unije (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz Unije (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Unije (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Unije (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o omogočanju nadaljevanja programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).

Zadnja posodobitev: 26. junij 2019Pravno obvestilo