Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0332(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0169/2019

Esitatud tekstid :

A8-0169/2019

Arutelud :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0225

Protokoll
Esmaspäev, 25. märts 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

15. Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võttis Bolesław G. Piecha (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Sven Schulze (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Igor Šoltes (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Ulrike Müller (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Pavel Svoboda (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel, Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Jakop Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Werner Langen, ja Peter van Dalen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Annie Schreijer-Pierik.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes ja José Blanco López.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Marita Ulvskog.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.3.2019 protokollipunkt 7.5.

Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2019Õigusalane teave