Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0332(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0169/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0169/2019

Viták :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0225

Jegyzőkönyv
2019. március 25., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás

15. Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése ***I (vita)
CRE

Jelentés az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bolesław G. Piecha (az ENVI bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal Sven Schulze (az ITRE bizottság véleményének előadója), Igor Šoltes (az IMCO bizottság véleményének előadója), Ulrike Müller (az AGRI bizottság véleményének előadója), Pavel Svoboda (a JURI bizottság véleményének előadója), Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jakop Dalunde, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Werner Langen, és Peter van Dalen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Annie Schreijer-Pierik.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes és José Blanco López.

Felszólal Violeta Bulc és Marita Ulvskog.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 7.5. pont .

Utolsó frissítés: 2019. június 26.Jogi nyilatkozat