Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0332(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0169/2019

Ingediende teksten :

A8-0169/2019

Debatten :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0225

Notulen
Maandag 25 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

15. Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bolesław G. Piecha (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI).

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sven Schulze (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Igor Šoltes (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Ulrike Müller (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Pavel Svoboda (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Jakop Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Werner Langen, en Peter van Dalen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Annie Schreijer-Pierik.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes en José Blanco López.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Marita Ulvskog.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 26.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling