Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0377(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0039/2018

Debatai :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0229

Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. kovo 25 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

16. Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės ***I - Elektros energijos vidaus rinka ***I - Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ***I - Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (nauja redakcija) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (pavaduojanti pranešėją Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen ir Flavio Zanonato pristatė pranešimus.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo Carlos Zorrinho (ENVI komiteto nuomonės referentas), Werner Langen PPE frakcijos vardu, Martina Werner S&D frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Jonathan Bullock EFDD frakcijos vardu, Christelle Lechevalier ENF frakcijos vardu, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche ir Zdzisław Krasnodębski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen ir Flavio Zanonato.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 26 protokolo 7.6 punktas, 2019 03 26 protokolo 7.7 punktas, 2019 03 26 protokolo 7.8 punktas ir 2019 03 26 protokolo 7.9 punktas

Atnaujinta: 2019 m. birželio 26 d.Teisinis pranešimas