Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0377(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0039/2018

Dezbateri :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.9

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0229

Proces-verbal
Luni, 25 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

16. Normele comune pentru piața internă a energiei electrice ***I - Piața internă a energiei electrice ***I - Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei ***I - Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (în locul raportorului Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen și Flavio Zanonato și-au prezentat rapoartele.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit Carlos Zorrinho (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Werner Langen, în numele Grupului PPE, Martina Werner, în numele Grupului S&D, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Jonathan Bullock, în numele Grupului EFDD, Christelle Lechevalier, în numele Grupului ENF, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche și Zdzisław Krasnodębski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly și Nicola Caputo.

Au intervenit Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen și Flavio Zanonato.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 26.3.2019, punctul 7.7 al PV din 26.3.2019, punctul 7.8 al PV din 26.3.2019 și punctul 7.9 al PV din 26.3.2019.

Ultima actualizare: 26 iunie 2019Notă juridică