Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 25. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

18. Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski ja Karima Delli.

Miguel Arias Cañete käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.11.

Gerben-Jan Gerbrandy käytti puheenvuoron ja pyysi komissiolta kirjallista vastausta tiettyihin avoimiksi jääneisiin kysymyksiin (puhemies kannatti puhujan pyyntöä).

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus