Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 25 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Искане за защита на имунитет
 6.Съобщение на председателството
 7.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 9.Внесени документи
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 12.Ред на работа
 13.Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (разискване)
 14.Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (разискване)
 15.Преустановяване на сезонните промени на часовото време ***I (разискване)
 16.Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия ***I - Вътрешния пазар на електроенергия ***I - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия ***I - Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор ***I (разискване)
 17.Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите ***I (разискване)
 18.Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (разискване)
 19.Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (201 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (55 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (82 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (30 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (304 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (78 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (107 kb)
Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация