Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0280(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0245/2018

Predkladané texty :

A8-0245/2018

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Zápisnica
Utorok, 26. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

2. Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Axel Voss (A8-0245/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila 11. septembra 2018 (bod 12 zápisnice zo dňa 11.9.2018).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 12. septembra 2018 (bod 6.4 zápisnice zo dňa 12.9.2018).

Axel Voss uviedol správu.

Vystúpil Nicola Danti (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko).

Vystúpila Mariya Gabriel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Zdzisław Krasnodębski (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Marc Joulaud (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Michał Boni (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Jens Rohde, k vedeniu rozpravy (predsedajúca uviedla spresnenia), Jean-Marie Cavada v mene skupiny ALDE, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary a Jens Rohde, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Bogdan Andrzej Zdrojewski a Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Paul Rübig a Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García a Julie Ward.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Axel Voss.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 26.3.2019.

Posledná úprava: 26. júna 2019Právne oznámenie