Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0197(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0094/2019

Внесени текстове :

A8-0094/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Гласувания :

PV 27/03/2019 - 18.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0303

Протокол
Вторник, 26 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

3. Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Jan Olbrycht (докладчик по становището на комисията BUDG), Derek Vaughan (докладчик по становището на комисията CONT), Kateřina Konečná (докладчик по становището на комисията ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (докладчик по становището на комисията TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (докладчик по становището на комисията CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Искра Михайлова, от името на групата ALDE, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal и Iratxe García Pérez (докладчик по становището на комисията LIBE).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се Věra Jourová и Andrea Cozzolino.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.4 от протокола от 27.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация