Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0197(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0094/2019

Predkladané texty :

A8-0094/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Hlasovanie :

PV 27/03/2019 - 18.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0303

Zápisnica
Utorok, 26. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jan Olbrycht (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Derek Vaughan (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Kateřina Konečná (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Bogdan Andrzej Zdrojewski (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Iskra Mihaylova v mene skupiny ALDE, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal a Iratxe García Pérez (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić a Juan Fernando López Aguilar.

Vystúpili: Věra Jourová a Andrea Cozzolino.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.4 zápisnice zo dňa 27.3.2019.

Posledná úprava: 26. júna 2019Právne oznámenie