Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0287(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0375/2017

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0232

Протокол
Вторник, 26 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

4. Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги ***I - Договори за продажба на стоки ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите - Комисия по правни въпроси. Докладчици: Evelyne Gebhardt и Axel Voss (A8-0375/2017)

Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние, за изменение на Регламент (ЕО) №2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss и Pascal Arimont представиха докладите.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Heidi Hautala (докладчик по становището на комисията JURI), Ева Майдел, от името на групата PPE, Virginie Rozière, от името на групата S&D, Daniel Dalton, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose и Dariusz Rosati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová и Maria Grapini.

Изказаха се Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss и Pascal Arimont.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 26.3.2019 г и точка 7.13 от протокола от 26.3.2019 г.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация