Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0287(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0375/2017

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 7.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0232

Zápisnica
Utorok, 26. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

4. Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb ***I - Zmluvy o predajoch tovaru ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa - Výbor pre právne veci. Spravodajcovia: Evelyne Gebhardt a Axel Voss (A8-0375/2017)

Správa o zmenenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss a Pascal Arimont uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Heidi Hautala (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Eva Maydell v mene skupiny PPE, Virginie Rozière v mene skupiny S&D, Daniel Dalton v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose a Dariusz Rosati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová a Maria Grapini.

Vystúpili: Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss a Pascal Arimont.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 26.3.2019 a bod 7.13 zápisnice zo dňa 26.3.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Posledná úprava: 26. júna 2019Právne oznámenie