Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6. Αίτημα για απόρριψη συζήτησης λόγω απαραδέκτου (άρθρο 187 του Κανονισμού)
CRE

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε, σύμφωνα με το άρθρο 187 παράγραφος 1 του Κανονισμού, από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο κοινοποίηση της πρόθεσής τους να υποβάλουν αίτημα απόρριψης λόγω απαραδέκτου κατά την έναρξη της κοινής συζήτησης με θέμα τη "Δέσμη Κινητικότητας", η οποία έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη για αύριο το πρωί, σε σχέση με τις εκθέσεις των Merja Kyllönen (A8-0206/2018) και Wim van de Camp (A8-0205/2018).

Η ψηφοφορία επ' αυτού του αιτήματος θα διεξαχθεί αμέσως μετά την υποβολή του.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου