Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0205(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0324/2018

Внесени текстове :

A8-0324/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Приети текстове :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

Протокол
Вторник, 26 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

7.15. Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0235)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация