Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0205(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0324/2018

Ingivna texter :

A8-0324/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Antagna texter :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

Protokoll
Tisdagen den 26 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

7.15. Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0235)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande