Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2262(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0147/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0147/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.21
CRE 26/03/2019 - 7.21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0241

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.21. Θεσμική συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη σύναψη θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας [2018/2262(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0241)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου