Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 26 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

9. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.22.)

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande