Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2177(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0107/2019

Ingediende teksten :

A8-0107/2019

Debatten :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 13.3
CRE 26/03/2019 - 13.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0244

Notulen
Dinsdag 26 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

13.3. Kwijting 2017: Algemene begroting EU – 8e, 9e, 10e en 11e EOF (stemming)
CRE

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marco Valli (A8-0107/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0244)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0244)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).

Het woord werd gevoerd door:

Dominique Martin, over het verloop van de stemming, en Marc Tarabella.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling