Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2188(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0130/2019

Ingivna texter :

A8-0130/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.32

Antagna texter :

P8_TA(2019)0273

Protokoll
Tisdagen den 26 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

13.32. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 53)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0273)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0273)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande