Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

13. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


13.1. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [2018/2166(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0242)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0242)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.2. Vastuuvapaus 2017: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vastuuvapausmenettelyssä 2017 (äänestys)

Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2017 vastuuvapausmenettelyssä [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0243)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Pervenche Berès (puhemies täsmensi asiaa).


13.3. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marco Valli (A8-0107/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0244)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0244)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Puheenvuorot:

Dominique Martin äänestyksen kulusta ja Marc Tarabella.


13.4. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka I – Euroopan parlamentti [2018/2167(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0245)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0245)


13.5. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0246)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0246)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta)


13.6. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0247)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0247)


13.7. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0248)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0248)


13.8. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0249)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0249)


13.9. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0250)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0250)


13.10. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0251)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0251)


13.11. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0252)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0252)


13.12. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [2018/2175(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0253)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0253)


13.13. Vastuuvapaus 2017: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 34)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0254)


13.14. Vastuuvapaus 2017: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 35)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0255)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0255)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.15. Vastuuvapaus 2017: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 36)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0256)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0256)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.16. Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (CdT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 37)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0257)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0257)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.17. Vastuuvapaus 2017: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2178(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 38)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0258)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0258)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.18. Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2194(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 39)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0259)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0259)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.19. Vastuuvapaus 2017: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2189(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 40)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0260)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0260)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.20. Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 41)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0261)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0261)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta)


13.21. Vastuuvapaus 2017: Euroopan pankkiviranomainen (EPV) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2202(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 42)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0262)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0262)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.22. Vastuuvapaus 2017: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 43)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0263)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0263)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.23. Vastuuvapaus 2017: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2198(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 44)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0264)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0264)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.24. Vastuuvapaus 2017: Euroopan ympäristökeskus (EEA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2182(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 45)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0265)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0265)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.25. Vastuuvapaus 2017: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2197(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 46)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0266)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0266)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.26. Vastuuvapaus 2017: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 47)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0267)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0267)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.27. Vastuuvapaus 2017: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2201(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 48)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0268)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0268)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.28. Vastuuvapaus 2017: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 49)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0269)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0269)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.29. Vastuuvapaus 2017: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 50)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0270)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0270)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.30. Vastuuvapaus 2017: Euroopan lääkevirasto (EMA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston (EMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 51)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0271)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0271)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.31. Vastuuvapaus 2017: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 52)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0272)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0272)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.32. Vastuuvapaus 2017: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 53)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0273)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0273)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.33. Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 54)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0274)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0274)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.34. Vastuuvapaus 2017: Euroopan rautatievirasto (ERA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (ERA) (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 55)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0275)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0275)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.35. Vastuuvapaus 2017: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 56)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0276)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0276)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.36. Vastuuvapaus 2017: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön (ETF) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 57)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0277)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0277)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.37. Vastuuvapaus 2017: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (nyt vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto) (eu-LISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 58)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0278)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0278)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.38. Vastuuvapaus 2017: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 59)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0279)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0279)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.39. Vastuuvapaus 2017: Euratomin hankintakeskus (ESA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen (ESA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2199(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 60)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0280)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0280)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.40. Vastuuvapaus 2017: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 61)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0281)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0281)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.41. Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön (Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 62)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0282)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0282)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.42. Vastuuvapaus 2017: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) (ennen 1. toukokuuta 2017: Euroopan poliisivirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 63)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0283)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0283)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.43. Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 64)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0284)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0284)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.44. Vastuuvapaus 2017: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2195(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 65)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0285)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0285)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.45. Vastuuvapaus 2017: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston (GSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 66)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0286)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0286)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.46. Vastuuvapaus 2017: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 67)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0287)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0287)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.47. Vastuuvapaus 2017: Clean Sky 2 -yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 68)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0288)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0288)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.48. Vastuuvapaus 2017: ECSEL-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 69)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0289)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0289)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.49. Vastuuvapaus 2017: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 70)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0290)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0290)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.50. Vastuuvapaus 2017: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 71)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0291)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0291)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.51. Vastuuvapaus 2017: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2211(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 72)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0292)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0292)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.52. Vastuuvapaus 2017: SESAR-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 73)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0293)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0293)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.53. Vastuuvapaus 2017: Shift2Rail-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 74)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0294)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0294)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus