Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0293(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0287/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0287/2018

Keskustelut :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Äänestykset :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Äänestysselitykset
PV 27/03/2019 - 18.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Pöytäkirja
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

18. Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 2. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 2.10.2018, kohta 15).

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 3. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.10.2018, kohta 9.5).

Miriam Dalli esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Karima Delli (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta, S&D-ryhmän Tiemo Wölken puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Paul Rübig, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, ALDE-ryhmän puolesta Nils Torvalds, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Liese, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Danilo Oscar Lancini ENF-ryhmän puolesta, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López ja Angelika Niebler.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Miriam Dalli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 18.5.

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus