Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0243(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0173/2019

Teksty złożone :

A8-0173/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 19
CRE 26/03/2019 - 19

Głosowanie :

PV 27/03/2019 - 10.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0298

Protokół
Wtorek, 26 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

19. Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej [COM(2018)0460 - C8-0275/2018- 2018/0243(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Rozwoju. Współsprawozdawcy: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel i Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel i Charles Goerens przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Eider Gardiazabal Rubial (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG).

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali: Marietje Schaake (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), María Teresa Giménez Barbat (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Barbara Spinelli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Eleonora Forenza (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), David McAllister w imieniu grupy PPE, Norbert Neuser w imieniu grupy S&D, Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei i Alojz Peterle.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel i Charles Goerens.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 27.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna