Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 26. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave

21. Situationen i Algeriet (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Algeriet (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon og Eugen Freund.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Ana Gomes og José Inácio Faria.

Taler: Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse