Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg

21. Olukord Alžeerias (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Alžeerias (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon ja Eugen Freund.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Ana Gomes ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2019Õigusalane teave