Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 26 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (debat)
 3.Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds ***I (debat)
 4.Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten ***I - Overeenkomsten voor de verkoop van goederen ***I (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Motie tot niet-ontvankelijkverklaring (artikel 187 van het Reglement)
 7.Stemmingen
  7.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann (stemming)
  7.2.Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten ***I (stemming)
  7.3.Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EU-Israël (toetreding van Kroatië) *** (stemming)
  7.4.Brede overeenkomst EU-Oezbekistan (stemming)
  7.5.Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd ***I (stemming)
  7.6.Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit ***I (stemming)
  7.7.Interne markt voor elektriciteit ***I (stemming)
  7.8.Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators ***I (stemming)
  7.9.Risicoparaatheid in de elektriciteitssector ***I (stemming)
  7.10.Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters ***I (stemming)
  7.11.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (stemming)
  7.12.Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten ***I (stemming)
  7.13.Overeenkomsten voor de verkoop van goederen ***I (stemming)
  7.14.Visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) ***I (stemming)
  7.15.Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid ***I (stemming)
  7.16.Speciale voorschriften voor de maximumlengte van cabines ***I (stemming)
  7.17.Koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans ***I (stemming)
  7.18.Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ***I (stemming)
  7.19.Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (stemming)
  7.20.Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (stemming)
  7.21.Institutionele kaderovereenkomst EU-Zwitserland (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Kwijting 2017 (debat)
 13.Stemmingen
  13.1.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)
  13.2.Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017 (stemming)
  13.3.Kwijting 2017: Algemene begroting EU – 8e, 9e, 10e en 11e EOF (stemming)
  13.4.Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement (stemming)
  13.5.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (stemming)
  13.6.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Hof van Justitie (stemming)
  13.7.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Rekenkamer (stemming)
  13.8.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  13.9.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's (stemming)
  13.10.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden (stemming)
  13.11.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman (stemming)
  13.12.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  13.13.Kwijting 2017: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)
  13.14.Kwijting 2017: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)
  13.15.Kwijting 2017: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (stemming)
  13.16.Kwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (stemming)
  13.17.Kwijting 2017: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)
  13.18.Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (stemming)
  13.19.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)
  13.20.Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)
  13.21.Kwijting 2017: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)
  13.22.Kwijting 2017: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)
  13.23.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)
  13.24.Kwijting 2017: Europees Milieuagentschap (EEA) (stemming)
  13.25.Kwijting 2017: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)
  13.26.Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)
  13.27.Kwijting 2017: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)
  13.28.Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)
  13.29.Kwijting 2017: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)
  13.30.Kwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)
  13.31.Kwijting 2017: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (stemming)
  13.32.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)
  13.33.Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (stemming)
  13.34.Kwijting 2017: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (stemming)
  13.35.Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)
  13.36.Kwijting 2017: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)
  13.37.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (stemming)
  13.38.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)
  13.39.Kwijting 2017: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (stemming)
  13.40.Kwijting 2017: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)
  13.41.Kwijting 2017: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)
  13.42.Kwijting 2017: Europese Politiedienst (Europol) (stemming)
  13.43.Kwijting 2017: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)
  13.44.Kwijting 2017: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (stemming)
  13.45.Kwijting 2017: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (stemming)
  13.46.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) (stemming)
  13.47.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (stemming)
  13.48.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel) (stemming)
  13.49.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2) (stemming)
  13.50.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2) (stemming)
  13.51.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)
  13.52.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)
  13.53.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement) (gegeven uitvoering)
 18.Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I (debat)
 19.Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking ***I (debat)
 20.Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) ***I (debat)
 21.Situatie in Algerije (debat)
 22.Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)
 23.Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)
 24.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (389 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (63 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (90 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (80 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (300 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (382 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (71 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (264 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (1952 kb)
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling