Seznam 
Zápis
PDF 369kWORD 92k
Úterý, 26. března 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Zahájení denního zasedání
 2.Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I (rozprava)
 3.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti ***I (rozprava)
 4.Smlouvy o poskytování digitálního obsahu ***I – Smlouvy o prodeji zboží ***I (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Námitka nepřípustnosti věci (článek 187 jednacího řádu)
 7.Hlasování
  7.1.Žádost, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity (hlasování)
  7.2.Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů ***I (hlasování)
  7.3.Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Izraelem (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)
  7.4.Komplexní dohoda mezi EU a Uzbekistánem (hlasování)
  7.5.Ukončení sezónních změn času ***I (hlasování)
  7.6.Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou ***I (hlasování)
  7.7.Vnitřní trh s elektřinou ***I (hlasování)
  7.8.Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů ***I (hlasování)
  7.9.Riziková připravenost v odvětví elektřiny ***I (hlasování)
  7.10.Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry ***I (hlasování)
  7.11.Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I (hlasování)
  7.12.Smlouvy o poskytování digitálního obsahu ***I (hlasování)
  7.13.Smlouvy o prodeji zboží ***I (hlasování)
  7.14.Rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) ***I (hlasování)
  7.15.Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí ***I (hlasování)
  7.16.Zvláštní pravidla týkající se maximální délky v případě kabin ***I (hlasování)
  7.17.Referenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem ***I (hlasování)
  7.18.Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I (hlasování)
  7.19.Základní práva osob afrického původu (hlasování)
  7.20.Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (hlasování)
  7.21.Dohoda o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Udělení absolutoria za rok 2017 (rozprava)
 13.Hlasování
  13.1.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (hlasování)
  13.2.Udělení absolutoria za rok 2017: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017 (hlasování)
  13.3.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasování)
  13.4.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)
  13.5.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)
  13.6.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)
  13.7.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)
  13.8.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  13.9.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)
  13.10.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)
  13.11.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)
  13.12.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)
  13.13.Udělení absolutoria za rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (hlasování)
  13.14.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)
  13.15.Udělení absolutoria za rok 2017: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)
  13.16.Udělení absolutoria za rok 2017: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)
  13.17.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (hlasování)
  13.18.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (hlasování)
  13.19.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)
  13.20.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)
  13.21.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)
  13.22.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)
  13.23.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)
  13.24.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)
  13.25.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)
  13.26.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)
  13.27.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)
  13.28.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)
  13.29.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)
  13.30.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)
  13.31.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)
  13.32.Udělení absolutoria ze rok 2017: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)
  13.33.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (hlasování)
  13.34.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (hlasování)
  13.35.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)
  13.36.Udělení absolutoria ze rok 2017: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)
  13.37.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)
  13.38.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (hlasování)
  13.39.Udělení absolutoria za rok 2017: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (hlasování)
  13.40.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)
  13.41.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)
  13.42.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (hlasování)
  13.43.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)
  13.44.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) (hlasování)
  13.45.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (hlasování)
  13.46.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (hlasování)
  13.47.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Clean Sky 2 (hlasování)
  13.48.Udělení absolutoria za rok 2017: elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL) (hlasování)
  13.49.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (FCH2) (hlasování)
  13.50.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (hlasování)
  13.51.Udělení absolutoria za rok 2017: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)
  13.52.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik SESAR (hlasování)
  13.53.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Shift2Rail (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Opravy (článek 231 jednacího řádu) (další postup)
 18.Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I (rozprava)
 19.Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci ***I (rozprava)
 20.Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) ***I (rozprava)
 21.Situace v Alžírsku (rozprava)
 22.Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)
 23.Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)
 24.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Axel Voss (A8-0245/2018)

První rozprava se konala dne 11. září 2018 (bod 12 zápisu ze dne 11.9.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 12. září 2018 (bod 6.4 zápisu ze dne 12.9.2018).

Axel Voss uvedl zprávu.

Vystoupil Nicola Danti (zpravodaj výboru IMCO).

Vystoupila Mariya Gabriel (členka Komise).

Vystoupili: Zdzisław Krasnodębski (zpravodaj výboru ITRE), Marc Joulaud (zpravodaj výboru CULT), Michał Boni (zpravodaj výboru LIBE), Pavel Svoboda za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Sajjad Karim za skupinu ECR, Jens Rohde k vedení rozpravy (předsedající poskytla upřesnění), Jean-Marie Cavada za skupinu ALDE, Julia Reda za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Daniel Caspary a Jens Rohde, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Bogdan Andrzej Zdrojewski a Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Paul Rübig a Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà a Evelyn Regner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García a Julie Ward.

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupil Axel Voss.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 26.3.2019.


3. Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Jan Olbrycht (zpravodaj výboru BUDG), Derek Vaughan (zpravodaj výboru CONT), Kateřina Konečná (zpravodajka výboru ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (zpravodajka výboru TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (zpravodaj výboru CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Iskra Mihaylova za skupinu ALDE, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE, Martina Michels za skupinu GUE/NGL, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal a Iratxe García Pérez (zpravodajka výboru LIBE).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupili: Věra Jourová a Andrea Cozzolino.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18.4 zápisu ze dne 27.3.2019.


4. Smlouvy o poskytování digitálního obsahu ***I – Smlouvy o prodeji zboží ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajové: Evelyne Gebhardt a Axel Voss (A8-0375/2017)

Zpráva o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží, kterou se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES a kterou se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss a Pascal Arimont uvedli zprávy.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Heidi Hautala (zpravodajka výboru JURI), Eva Maydell za skupinu PPE, Virginie Rozière za skupinu S&D, Daniel Dalton za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Marco Zullo za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose a Dariusz Rosati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Michaela Šojdrová a Maria Grapini.

Vystoupili: Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss a Pascal Arimont.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.12 zápisu ze dne 26.3.2019 a bod 7.13 zápisu ze dne 26.3.2019.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:32.


6. Námitka nepřípustnosti věci (článek 187 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty jej v souladu s čl. 187 odst. 1 jednacího řádu informovali o svém záměru vznést na začátku společné rozpravy o balíčku opatření v oblasti mobility, která je zařazena na zítřejší dopolední pořad jednání, námitku nepřípustnosti věci týkající se zpráv Merja Kyllönen (A8-0206/2018) a Wim van de Camp (A8-0205/2018).

O námitce se bude okamžitě hlasovat.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


7.1. Žádost, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity [2018/2277(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0221)


7.2. Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0222)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


7.3. Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Izraelem (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0223)

Parlament schválil uzavření protokolu.


7.4. Komplexní dohoda mezi EU a Uzbekistánem (hlasování)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se nové komplexní dohody mezi EU a Uzbekistánem [2018/2236(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: David McAllister (A8-0149/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH DOPORUČENÍ

považován za přijatý (P8_TA(2019)0224)


7.5. Ukončení sezónních změn času ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0225)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


7.6. Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0226)

PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0226)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


7.7. Vnitřní trh s elektřinou ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0227)

PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0227)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


7.8. Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0228)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


7.9. Riziková připravenost v odvětví elektřiny ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0229)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


7.10. Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Michał Boni (A8-0086/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0230)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


7.11. Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Axel Voss (A8-0245/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

Vystoupila Evelyn Regner (zastupující poslance dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty) s žádostí, aby se v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu o pozměňovacích návrzích hlasovalo před předběžnou dohodou.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 312, proti: 317, zdrželo se: 24).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0231)

PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0231)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Michel Reimon před hlasováním (předsedající poskytl upřesnění).


7.12. Smlouvy o poskytování digitálního obsahu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajové: Evelyne Gebhardt a Axel Voss (A8-0375/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0232)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


7.13. Smlouvy o prodeji zboží ***I (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží, kterou se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES a kterou se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0233)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


7.14. Rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0234)

PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0234)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


7.15. Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0235)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


7.16. Zvláštní pravidla týkající se maximální délky v případě kabin ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 96/53/ES, pokud jde o lhůtu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky v případě kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Karima Delli (A8-0042/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0236)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


7.17. Referenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o referenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Neena Gill (A8-0483/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0237)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Neena Gill (zpravodajka) před hlasováním.


7.18. Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Rozprava se konala dne 15. ledna 2019 (bod 21 zápisu ze dne 15.1.2019).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 16. ledna 2019 (bod 12.8 zápisu ze dne 16.1.2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

KONEC PRVNÍHO ČTENÍ

schválen (P8_TA(2019)0238)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Pascal Arimont (zpravodaj) před hlasováním.


7.19. Základní práva osob afrického původu (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000022/2019), kterou předkládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Základní práva osob afrického původu (B8-0016/2019)

Rozprava se konala dne 14. března 2019 (bod 17 zápisu ze dne 14.3.2019).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Claude Moraes za výbor LIBE o základních právech lidí afrického původu v Evropě (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0239)


7.20. Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (hlasování)

Zpráva o finanční trestné činnosti, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích [2018/2121(INI)] - Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky. Zpravodajové: Jeppe Kofod a Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0240)


7.21. Dohoda o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem (hlasování)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkající se dohody o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací [2018/2262(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA(2019)0241)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz a Stanislav Polčák

zpráva Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Danuta Jazłowiecka

zpráva Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

zpráva Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák a Andrejs Mamikins

Základní práva osob afrického původu - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

zpráva Jeppe Kofod a Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka a Paloma López Bermejo.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:22.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda


10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:01.


11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Udělení absolutoria za rok 2017 (rozprava)

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl III – Komise a výkonné agentury [2018/2166(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017
Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marco Valli (A8-0107/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl I – Evropský parlament [2018/2167(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VII – Výbor regionů [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [2018/2175(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017 [2018/2178(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2017 [2018/2194(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2017 [2018/2189(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2017 [2018/2202(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2017 [2018/2198(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2017 [2018/2182(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2017 [2018/2197(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2017 [2018/2201(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Udělení absolutoria ze rok 2017: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Udělení absolutoria ze rok 2017: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na finanční rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2011 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2017 [2018/2199(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci voblasti prosazování práva (Europol) (před 1. květnem 2017: Evropský policejní úřad) na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 [2018/2195(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Clean Sky 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (FCH2)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 (FCH2) na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2016 [2018/2211(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik SESAR
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Shift2Rail
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa a Martina Dlabajová uvedli zprávy.

Vystoupili: George Ciamba (úřadující předseda Rady), Günther Oettinger (člen Komise) a Klaus-Heiner Lehne (předseda Účetního dvora).

Vystoupili: Neena Gill (zpravodajka výboru AFET), Innocenzo Leontini (zpravodaj výboru TRAN), Iskra Mihaylova (zpravodajka výboru REGI), Marijana Petir (zpravodajka výboru AGRI), Alain Cadec (zpravodaj výboru PECH), José Blanco López (zpravodaj výboru PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (zpravodaj výboru CULT), Romeo Franz (zpravodaj výboru LIBE), Malin Björk (zpravodajka výboru FEMM), Ingeborg Gräßle za skupinu PPE, Gilles Pargneaux za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Jonathan Bullock za skupinu EFDD, Angelo Ciocca za skupinu ENF, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller a Eric Andrieu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Stanislav Polčák.

Vystoupili: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa a Martina Dlabajová.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.1 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.2 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.3 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.4 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.5 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.6 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.7 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.8 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.9 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.10 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.11 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.12 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.13 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.14 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.15 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.16 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.17 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.18 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.19 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.20 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.21 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.22 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.23 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.24 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.25 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.26 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.27 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.28 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.29 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.30 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.31 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.32 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.33 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.34 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.35 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.36 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.37 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.38 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.39 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.40 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.41 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.42 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.43 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.44 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.45 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.46 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.47 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.48 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.49 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.50 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.51 zápisu ze dne 26.3.2019, bod 13.52 zápisu ze dne 26.3.2019 a bod 13.53 zápisu ze dne 26.3.2019.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

13. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


13.1. Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl III – Komise a výkonné agentury [2018/2166(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0242)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0242)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.2. Udělení absolutoria za rok 2017: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017 (hlasování)

Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0243)

Vystoupení

Pervenche Berès před hlasováním (předsedající poskytl upřesnění).


13.3. Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marco Valli (A8-0107/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0244)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0244)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Vystoupení

Dominique Martin k průběhu hlasování a Marc Tarabella.


13.4. Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl I – Evropský parlament [2018/2167(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0245)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0245)


13.5. Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0246)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0246)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní závěrka byly odloženy (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


13.6. Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0247)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0247)


13.7. Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0248)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0248)


13.8. Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0249)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0249)


13.9. Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VII – Výbor regionů [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0250)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0250)


13.10. Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0251)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0251)


13.11. Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 32)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0252)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0252)


13.12. Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [2018/2175(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 33)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0253)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0253)


13.13. Udělení absolutoria za rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 34)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0254)


13.14. Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 35)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0255)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0255)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.15. Udělení absolutoria za rok 2017: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 36)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0256)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0256)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.16. Udělení absolutoria za rok 2017: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 37)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0257)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0257)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.17. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017 [2018/2178(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 38)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0258)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0258)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.18. Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2017 [2018/2194(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 39)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0259)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0259)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.19. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2017 [2018/2189(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 40)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0260)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0260)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.20. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 41)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0261)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0261)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní závěrka byly odloženy (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


13.21. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2017 [2018/2202(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 42)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0262)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0262)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.22. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 43)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0263)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0263)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.23. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2017 [2018/2198(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 44)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0264)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0264)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.24. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2017 [2018/2182(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 45)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0265)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0265)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.25. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2017 [2018/2197(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 46)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0266)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0266)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.26. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 47)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0267)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0267)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.27. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2017 [2018/2201(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 48)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0268)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0268)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.28. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 49)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0269)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0269)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.29. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 50)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0270)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0270)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.30. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 51)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0271)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0271)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.31. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 52)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0272)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0272)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.32. Udělení absolutoria ze rok 2017: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 53)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0273)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0273)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.33. Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 54)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0274)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0274)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.34. Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 55)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0275)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0275)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.35. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 56)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0276)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0276)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.36. Udělení absolutoria ze rok 2017: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 57)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0277)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0277)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.37. Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na finanční rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 58)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0278)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0278)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.38. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2011 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 59)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0279)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0279)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.39. Udělení absolutoria za rok 2017: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2017 [2018/2199(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 60)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0280)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0280)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.40. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 61)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0281)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0281)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.41. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 62)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0282)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0282)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.42. Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (před 1. květnem 2017: Evropský policejní úřad) na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 63)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0283)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0283)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.43. Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 64)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0284)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0284)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.44. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 [2018/2195(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 65)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0285)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0285)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.45. Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 66)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0286)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0286)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.46. Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 67)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0287)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0287)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.47. Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Clean Sky 2 (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 68)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0288)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0288)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.48. Udělení absolutoria za rok 2017: elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 69)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0289)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0289)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.49. Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (FCH2) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 (FCH2) na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 70)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0290)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0290)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.50. Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 71)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0291)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0291)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.51. Udělení absolutoria za rok 2017: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2016 [2018/2211(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 72)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0292)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0292)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.52. Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik SESAR (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 73)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0293)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0293)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13.53. Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Shift2Rail (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 74)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0294)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0294)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


14. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Ústní vysvětlení hlasování se budou konat ve středu 27. března 2019.


15. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda


16. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 18:08.


17. Opravy (článek 231 jednacího řádu) (další postup)

Opravy P8_TA(2017)0107(COR01) a P8_TA(2017)0108(COR01) byly oznámeny na včerejším plenárním zasedání (bod 7 zápisu ze dne 25.3.2019).

Opravy se podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu považují za schválené, neboť ani politická skupina, ani poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali, aby se o nich hlasovalo.


18. Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

První rozprava se konala dne 2. října 2018 (bod 15 zápisu ze dne 2.10.2018).

Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 3. října 2018 (bod 9.5 zápisu ze dne 3.10.2018).

Miriam Dalli uvedla zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupila Karima Delli (zpravodajka výboru TRAN).

Vystoupili: Jens Gieseke za skupinu PPE, Tiemo Wölken za skupinu S&D, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Paul Rübig, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Liese, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Danilo Oscar Lancini za skupinu ENF, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López a Angelika Niebler.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Miriam Dalli.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18.5 zápisu ze dne 27.3.2019.


19. Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci [2018/0243(COD)] - Výbor pro zahraniční věci - Výbor pro rozvoj. Zpravodajové: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel a Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel a Charles Goerens uvedli zprávu.

Vystoupila Eider Gardiazabal Rubial (zpravodajka výboru BUDG).

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Vystoupili: Marietje Schaake (zpravodajka výboru INTA), María Teresa Giménez Barbat (zpravodajka výboru CULT), Barbara Spinelli (zpravodajka výboru LIBE), Eleonora Forenza (zpravodajka výboru FEMM), David McAllister za skupinu PPE, Norbert Neuser za skupinu S&D, Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei a Alojz Peterle.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko a Cécile Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel a Charles Goerens.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.4 zápisu ze dne 27.3.2019.


20. Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajové: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Knut Fleckenstein uvedli zprávu.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Ivana Maletić (zpravodajka výboru BUDG), Joachim Zeller (zpravodaj výboru REGI), Bodil Valero (zpravodajka výboru LIBE), Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Tonino Picula za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, James Carver za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė a Željana Zovko.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Stanislav Polčák.

Vystoupili: Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Knut Fleckenstein.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.5 zápisu ze dne 27.3.2019.


21. Situace v Alžírsku (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Alžírsku (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Jacques Colombier za skupinu ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon a Eugen Freund.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Ana Gomes a José Inácio Faria.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.


22. Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (2019/2671(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Stanislav Polčák a Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Francisco Assis, Mark Demesmaeker, Neena Gill, Anna Elżbieta Fotyga a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina a Stanislav Polčák.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.


23. Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Zpráva o období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky [2018/2160(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Brando Benifei uvedl zprávu.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon a László Tőkés.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Julie Ward.

Vystoupili: Johannes Hahn a Brando Benifei.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18.19 zápisu ze dne 27.3.2019.


24. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském zářijovém a druhém říjnovém dílčím zasedání jsou zveřejněna na internetových stránkách Parlamentu.


25. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 637.634/OJME).


26. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:30.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Poslední aktualizace: 26. června 2019Právní upozornění