Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 27 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

2. Съобщение на председателството
CRE

Председателят съобщи, че с оглед на ситуацията с „пакета за мобилността“, по който са внесени 1224 изменения и също толкова голям брой искания за гласуване поотделно и разделно гласуване, е решил, след като се е консултирал с председателя на комисията TRAN и в съответствие с член 175 от Правилника за дейността, да върне досието в комисията TRAN, за да извърши тя необходимата подготвителна работа с оглед в пленарна зала да се гласува ефикасно, по същество и информирано.

В съответствие с член 206, параграф 1 от Правилника за дейността той поиска своевременно да бъде свикано заседание на комисията TRAN, за да може да се пристъпи към гласуване в пленарна зала по време на следващата месечна сесия, която ще се проведе на 3 и 4 април 2019 г. в Брюксел.

Измененията и исканията за разделно гласуване или за гласуване поотделно, които не съберат гласовете на най-малко една трета от членовете, съставляващи комисията TRAN, няма да се поставят на гласуване на пленарно заседание.

Председателят уточни, че с оглед на това решение искането за обявяване на недопустимост, което е получил в съответствие с член 187 от Правилника за дейността от името на група членове на ЕП, достигаща поне ниския праг, отпада (точка 6 от протокола от 26.3.2019 г.).

Разискването ще се проведе така, както е предвидено.

Изказаха се: Ismail Ertug (докладчик) и Merja Kyllönen (докладчик) (Председателят направи уточнения).

Последно осъвременяване: 27 юни 2019 г.Правна информация