Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 27. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave

2. Meddelelse fra formanden
CRE

Formanden meddelte, at han i betragtning af situationen for mobilitetspakken, til hvilken der var indgivet 1224 ændringsforslag samt et stort antal anmodninger om opdelt afstemning og særskilt afstemning, havde besluttet efter høring af formanden for TRAN og i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 175 at sende sagen tilbage til TRAN med henblik på at lade dette udvalg udføre det forberedende arbejde, der er nødvendigt for at sikre en effektiv, bevidst og klar afstemning på plenarforsamlingen.

Han anmodede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 206, stk. 1, TRAN om at afholde et møde tids nok til, at afstemningen på plenarforsamlingen kan finde sted under den næste mødeperiode den 3.-4. april 2019 i Bruxelles.

Ændringsforslag eller anmodninger om delt eller særskilt afstemning, som ikke mindst 1/3 af medlemmerne af TRAN ved denne lejlighed stemmer for, sættes ikke under afstemning på plenarmødet.

Formanden gjorde yderligere opmærksom på, at anmodningen om afvisning af en sag af formelle grunde, som han i overensstemmelser med forretningsordenens artikel 187 havde modtaget fra et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel (punkt 6 i protokollen af 26.3.2019), som følge af ovenstående beslutning bortfaldt.

Forhandlingen ville finde sted som planlagt.

Talere: Ismail Ertug (ordfører) og Merja Kyllönen (ordfører) (formanden gav præciserende oplysninger).

Seneste opdatering: 27. juni 2019Juridisk meddelelse