Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 27. března 2019 - Štrasburk

3. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o požadavky na vývoz produktů obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců a nepřežvýkavců (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - lhůta: 14. června 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2009/300/ES a rozhodnutí (EU) 2015/2099/EU, pokud jde o dobu platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - lhůta: 13. června 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - lhůta: 15. června 2019)
předáno příslušnému výboru: IMCO.

Poslední aktualizace: 27. června 2019Právní upozornění