Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 27. märts 2019 - Strasbourg

3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 IV lisa seoses mäletsejatelt ja mittemäletsejatelt saadud töödeldud loomset valku sisaldavate toodete eksporti käsitlevate nõuetega (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - tähtaeg: 14. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsust 2009/300/EÜ ja otsust (EL) 2015/2099 teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaja osas (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - tähtaeg: 13. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil nõukogu direktiivi 80/181/EMÜ lisa SI-süsteemi põhiühikute määratluste osas (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - tähtaeg: 15. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO.

Viimane päevakajastamine: 27. juuni 2019Õigusalane teave