Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 27. ožujka 2019. - StrasbourgZavršno izdanje

3. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za izvoz proizvoda koji sadržavaju prerađene životinjske bjelančevine dobivene od preživača i nepreživača (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - : 14. lipnja 2019)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o izmjeni Odluke 2009/300/EZ i Odluke (EU) 2015/2099 u pogledu razdoblja valjanosti ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode te s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i verifikacije (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - : 13. lipnja 2019)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Priloga Direktivi Vijeća 80/181/EEZ u pogledu definicija osnovnih SI jedinica radi prilagodbe tehničkom napretku (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - : 15. lipnja 2019)
upućeno nadležnom odboru: IMCO.

Posljednje ažuriranje: 27. lipnja 2019.Pravna napomena