Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 27 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

3. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do wymogów dotyczących wywozu produktów zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy i zwierząt innych niż przeżuwacze (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - termin: 14 czerwca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2009/300/WE i decyzję (UE) 2015/2099 w odniesieniu do okresu ważności ekologicznych kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom i związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - termin: 13 czerwca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy Rady 80/181/EWG odnośnie do definicji podstawowych jednostek SI (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - termin: 15 czerwca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO.

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2019Informacja prawna