Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 27 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

3. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru exportul de produse care conțin proteine animale prelucrate provenite de la rumegătoare și nerumegătoare (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - termen: 14 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2009/300/CE și a Deciziei (UE) 2015/2099 în ceea ce privește perioada de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - termen: 13 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Directivă a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 80/181/CEE a Consiliului în ceea ce privește definițiile unităților fundamentale din SI (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - termen: 15 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: IMCO.

Ultima actualizare: 27 iunie 2019Notă juridică