Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 27. marec 2019 - Strasbourg

3. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede zahtev za izvoz proizvodov, ki vsebujejo predelane živalske beljakovine, pridobljene iz prežvekovalcev in neprežvekovalcev (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - rok: 14. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi Odločbe 2009/300/ES in Sklepa (EU) 2015/2099 glede obdobja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za nekatere proizvode ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - rok: 13. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Priloge k Direktivi Sveta 80/181/EGS v zvezi z opredelitvami osnovnih enot SI zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - rok: 15. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO.

Zadnja posodobitev: 27. junij 2019Pravno obvestilo