Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 27 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a afișajelor electronice și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 martie 2019

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/2035 de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului pentru perioada 2019-2021 (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a mașinilor de spălat rufe de uz casnic și a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei și a Directivei 96/60/CE a Comisiei (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 martie 2019

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a surselor de lumină și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 martie 2019

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor frigorifice și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 martie 2019

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a mașinilor de spălat vase de uz casnic și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 martie 2019

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 martie 2019

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/2034 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de nord-vest pentru perioada 2019-2021 (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2013 în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel tehnic a celei de a doua perioade de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea registrului Uniunii (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1076 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a include Statul Independent Samoa în anexa I (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 în ceea ce privește includerea în anexa I a abordării bazate pe riscuri a verificării conformității și punerea în aplicare a cerințelor pentru protecția mediului (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat [C(2019)1841 al Comisiei din 12martie2019] de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea registrului Uniunii, având în vedere Regulamentul(UE)2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului prin derogare de la normele privind desemnarea punctelor de inspecție și de la cerințele minime pentru posturile de inspecție la frontieră (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia delegată a Comisiei de stabilire a programului multianual al Uniunii pentru colectarea și gestionarea datelor biologice, de mediu, tehnice și socioeconomice din sectoarele pescuitului și acvaculturii (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2018/956 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește datele referitoare la vehiculele grele noi, care trebuie monitorizate și raportate de statele membre și de producători (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/273 în ceea ce privește importul de vin originar din Canada și de scutire a comercianților cu amănuntul de obligația de a păstra un registru de intrări și de ieșiri (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește zonele viticole în care poate fi majorată tăria alcoolică, practicile oenologice autorizate și restricțiile aplicabile producerii și conservării produselor vitivinicole, procentajul minim de alcool al subproduselor și eliminarea acestora și publicarea fișelor OIV (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: BUDG, CONT, EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură), REGI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei privind criteriile care trebuie îndeplinite de operatorii profesioniști pentru a respecta condițiile prevăzute la articolul 89 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului și privind procedurile pentru asigurarea îndeplinirii criteriilor respective (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/127 în ceea ce privește cerințele referitoare la vitamina D din formulele de început și cerințele referitoare la acidul erucic din formulele de început și formulele de continuare (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de autorizare a statelor membre să prevadă derogări temporare în scopuri de testare oficială, științifice sau educaționale, pentru teste, selecții de soiuri sau reproducere (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei privind instituirea unui test comun de formare pentru monitorii de schi în temeiul articolului 49b din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește declararea anumitor trimiteri cu valoare scăzută (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei privind completarea Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile de desemnare a punctelor centrale de contact în domeniul serviciilor de plată și la funcțiile acestor puncte centrale de contact (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Decizia delegată a Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemele aplicabile pentru evaluarea și verificarea constanței performanței balustradelor și a sistemelor de împrejmuire destinate utilizării în lucrările de construcții exclusiv pentru prevenirea căderilor și care nu sunt supuse la sarcini verticale din structură (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor clase de performanță în ceea ce privește rezistența la presiunea dinamică a vântului pentru jaluzele exterioare și copertine (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor clase de performanță în ceea ce privește permeabilitatea la aer pentru luminatoarele din material plastic și din sticlă și trapele de acoperiș (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 în ceea ce privește alocarea de fonduri din bugetul general al Uniunii pentru a acoperi costurile aferente dezvoltării Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2019

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2018/2001 în ceea ce privește stabilirea materiilor prime care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, în cazul cărora se observă o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon și certificarea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 martie 2019

retrimis comisiei competente: ITRE, ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1799 în ceea ce privește exceptarea Băncii Populare a Chinei de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 martie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

Proiecte de acte delegate pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei privind completarea Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile de desemnare a punctelor centrale de contact în domeniul serviciilor de plată și la funcțiile acestor puncte centrale de contact (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 14 martie 2019, la cererea comisiei competente.
retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 14 martie 2019, la cererea comisiei competente.
retrimis comisiei competente: ECON

Ultima actualizare: 27 iunie 2019Notă juridică