Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 27. marec 2019 - StrasbourgKončna izdaja

4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2010 (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2018/2035 o določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju v obdobju 2019–2021 (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1061/2010 in Direktive Komisije 96/60/ES (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 874/2012 (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja hladilnih aparatov z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1060/2010 (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem gospodinjskih pomivalnih strojev z energijskimi nalepkami ter razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1059/2010 (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo z energijskimi nalepkami (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2018/2034 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2019–2021 (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2013 glede tehničnega izvajanja drugega ciljnega obdobja Kjotskega protokola (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, ITRE (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2016/1076 Evropskega parlamenta in Sveta, da se v Prilogo I vključi Neodvisna država Samoa (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 748/2012 glede vključitve preverjanja skladnosti na podlagi tveganja v Prilogo I in izvajanja zahtev glede varstva okolja (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije [C(2019) 1841 z dne 12. marca 2019] o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije glede delovanja registra Unije na podlagi Uredbe (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z odstopanjem od pravil o določitvi kontrolnih točk in minimalnih zahtev za mejne kontrolne točke (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirani sklep Komisije o vzpostavitvi večletnega programa Unije za zbiranje in upravljanje bioloških, okoljskih, tehničnih in socialno-ekonomskih podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) 2018/956 Evropskega parlamenta in Sveta glede podatkov o novih težkih vozilih, ki jih spremljajo in sporočajo države članice in proizvajalci (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2018/273 glede uvoza vina s poreklom iz Kanade in izvzetju trgovcev na drobno od vodenja registra o prejemu in izdaji (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede vinorodnih območij, na katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških postopkov in omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem proizvodov vinske trte, najmanjšega odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter objave spisov OIV (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 71 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: BUDG, CONT, EMPL (člen 57 Poslovnika), ITRE (člen 57 Poslovnika), TRAN (člen 57 Poslovnika), REGI (člen 57 Poslovnika), AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o merilih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci poslovnih dejavnosti, da izpolnijo pogoje iz člena 89(1)(a) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, in postopkih za zagotovitev, da so navedena merila izpolnjena (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/127 v zvezi z zahtevami glede vitamina D za začetne formule za dojenčke in zahtevami glede eruka kisline za začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredb Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, da lahko države članice dovolijo začasna odstopanja za namene uradnega testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbore sort ali žlahtnjenje (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o uvedbi skupnega preizkusa usposobljenosti za učitelje smučanja na podlagi člena 49b Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede prijave nekaterih pošiljk majhne vrednosti (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o popravku nekaterih jezikovnih različic Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za imenovanje osrednjih kontaktnih točk na področju plačilnih storitev in o funkcijah teh osrednjih kontaktnih točk (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU)2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko, vsebino, pregledom in potrditvijo prospekta, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o ključnih finančnih informacijah v povzetku prospekta, objavi in razvrstitvi prospektov, oglasih za vrednostne papirje, dodatkih k prospektu in portalu za uradno obveščanje ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št.382/2014 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirani sklep Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z veljavnimi sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti opreme za balustrade in ograje, namenjene samo za preprečevanje padcev v gradbeništvu, ne pa za strukturno vertikalno obremenitev (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo razredov lastnosti v zvezi z odpornostjo proti vetrni obremenitvi za zunanja senčila (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo razredov lastnosti glede prepustnosti zraka za plastične in steklene svetlobnike ter strešne lopute (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 515/2014 v zvezi z dodelitvijo sredstev iz splošnega proračuna Unije za kritje stroškov razvoja evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/2001 glede določitve surovin z visokim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč, v zvezi s katerimi se ugotavlja znatna širitev proizvodnega območja na zemljišča z visoko zalogo ogljika, ter certificiranja pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv in biomasnih goriv z nizkim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ITRE, ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/1799 glede izvzetja Ljudske banke Kitajske iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem iz Uredbe (EU) št. 600/2014 (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutka delegiranega akta, za katera je bil rok na zahtevo pristojnega odbora spremenjen z 1 na 3 mesece:

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za imenovanje osrednjih kontaktnih točk na področju plačilnih storitev in o funkcijah teh osrednjih kontaktnih točk (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. marca 2019 na zahtevo pristojnega odbora.
posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o ključnih finančnih informacijah v povzetku prospekta, objavi in razvrstitvi prospektov, oglasih za vrednostne papirje, dodatkih k prospektu in portalu za uradno obveščanje ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 382/2014 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301 (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. marca 2019 na zahtevo pristojnega odbora.
posredovano pristojnemu odbor: ECON

Zadnja posodobitev: 27. junij 2019Pravno obvestilo