Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0123(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0204/2018

Debates :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Balsojumi :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Balsojumu skaidrojumi
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0341

Protokols
Trešdiena, 2019. gada 27. marts - StrasbūraGalīgā redakcija

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

8. Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību ***I - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Merja Kyllönen (A8-0206/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Wim van de Camp (A8-0205/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 3. jūlijā (3.7.2018. protokola 18. punkts).
Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu 2018. gada 4. jūlijā jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (4.7.2018. protokola 9.1. punkts, 4.7.2018. protokola 9.2. punkts un 4.7.2018. protokola 9.3. punkts).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp un Ismail Ertug iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Georges Bach (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), un Martina Dlabajová (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Cramer.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Verónica Lope Fontagné (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Andor Deli PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel un Andrey Novakov.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer un Antanas Guoga.

Uzstājās Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp un Ismail Ertug.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. jūnijsJuridisks paziņojums