Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0123(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A8-0204/2018

Razprave :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Obrazložitev glasovanja
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0341

Zapisnik
Sreda, 27. marec 2019 - StrasbourgKončna izdaja

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

8. Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa ***I (razprava)
CRE

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Prva razprava je potekala 3. julija 2018 (točka 18 zapisnika z dne 3.7.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 4. julija 2018 (točka 9.1 zapisnika z dne 4.7.2018, točka 9.2 zapisnika z dne 4.7.2018 in točka 9.3 zapisnika z dne 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp in Ismail Ertug so predstavili poročila.

Govorila sta Georges Bach (pripravljavec mnenja odbora EMPL) in Martina Dlabajová (pripravljavka mnenja odbora EMPL), ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Cramer.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Verónica Lope Fontagné (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Andor Deli v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Roberts Zīle v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Georg Mayer v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel in Andrey Novakov.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer in Antanas Guoga.

Govorili so Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp in Ismail Ertug.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.

Zadnja posodobitev: 27. junij 2019Pravno obvestilo