Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

9. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Jacek Saryusz-Wolski δεν ανήκει πλέον στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές και προσχωρεί στην Ομάδα ECR από τις 27 Μαρτίου 2019.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου