Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 27 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

10. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


10.1. Resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0295)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.2. Regimul general al accizelor * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0296)


10.3. Produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE în ceea ce privește produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0297)


10.4. Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională [2018/0243(COD)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru dezvoltare. Raportori: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel și Charles Goerens (A8-0173/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0298)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.5. Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportori: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0299)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Igor Šoltes a prezentat un amendament oral la amendamentul 123, care a fost reținut.

Ultima actualizare: 27 iunie 2019Notă juridică