Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 27. marec 2019 - StrasbourgKončna izdaja

10. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


10.1. Viri za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0295)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.2. Splošni režim za trošarino * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0296)


10.3. Izdelki, upravičeni do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa št. 940/2014/EU glede izdelkov, upravičenih do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0297)


10.4. Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje [2018/0243(COD)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za razvoj. Soporočevalca: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel in Charles Goerens (A8-0173/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0298)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.5. Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Odbor za zunanje zadeve. Soporočevalca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0299)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Igor Šoltes je vložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 123, ki je bil upoštevan.

Zadnja posodobitev: 27. junij 2019Pravno obvestilo