Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0172(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0317/2018

Předložené texty :

A8-0317/2018

Rozpravy :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Hlasování :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Vysvětlení hlasování
PV 27/03/2019 - 18.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Zápis
Středa, 27. března 2019 - Štrasburk

15. Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

První rozprava se konala dne 22. října 2018 (bod 17 zápisu ze dne 22.10.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 24. října 2018 (bod 11.12 zápisu ze dne 24.10.2018).

Frédérique Ries uvedla zprávu.

Vystoupili: Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Bronis Ropė (zpravodaj výboru AGRI), Renata Briano (zpravodajka výboru PECH), Peter Liese za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Lynn Boylan, Massimo Paolucci za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Joëlle Mélin, za skupinu ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica a Christophe Hansen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Seán Kelly.

Vystoupili: Frans Timmermans a Frédérique Ries.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18.6 zápisu ze dne 27.3.2019.

Poslední aktualizace: 27. června 2019Právní upozornění