Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0172(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0317/2018

Indgivne tekster :

A8-0317/2018

Forhandlinger :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Stemmeforklaringer
PV 27/03/2019 - 18.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Protokol
Onsdag den 27. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave

15. Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 22. oktober 2018 (punkt 17 i protokollen af 22.10.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 24. oktober 2018 (punkt 11.12 i protokollen af 24.10.2018).

Frédérique Ries forelagde betænkningen.

Talere:: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere:: Bronis Ropė (ordfører for udtalelse fra AGRI), Renata Briano (ordfører for udtalelse fra PECH), Peter Liese for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lynn Boylan, Massimo Paolucci for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin, for ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús og Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere:: Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica og Christophe Hansen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Seán Kelly.

Talere:: Frans Timmermans og Frédérique Ries.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.6 i protokollen af 27.3.2019.

Seneste opdatering: 27. juni 2019Juridisk meddelelse