Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0172(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0317/2018

Teksty złożone :

A8-0317/2018

Debaty :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Głosowanie :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Wyjaśnienia do głosowania
PV 27/03/2019 - 18.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Protokół
Środa, 27 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

15. Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Pierwsza debata odbyła się 22 października 2018 r. (pkt 17 protokołu z dnia 22.10.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 24 października 2018 r. (pkt 11.12 protokołu z dnia 24.10.2018).

Frédérique Ries przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Bronis Ropė (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Renata Briano (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PECH), Peter Liese w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lynn Boylan, Massimo Paolucci w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin, w imieniu grupy ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge’a, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Liesego, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica i Christophe Hansen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Seán Kelly.

Głos zabrali Frans Timmermans i Frédérique Ries.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.6 protokołu z dnia 27.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2019Informacja prawna