Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0084(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0270/2017

Teksty złożone :

A8-0270/2017

Debaty :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Głosowanie :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 27/03/2019 - 18.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Protokół
Środa, 27 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

16. Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Pierwsza debata odbyła się 23 października 2017 r. (pkt 17 protokołu z dnia 23.10.2017)
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 24 października 2017 r. (pkt 5.7 protokołu z dnia 24.10.2017)

Mihai Ţurcanu przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Elisabetta Gardini (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI) i Jan Huitema (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI).

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Franc Bogovič w imieniu grupy PPE, Marc Tarabella w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Elsi Katainen w imieniu grupy ALDE, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Johna Stuarta Agnew, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García i Paolo De Castro.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrały: Annie Schreijer-Pierik i Michaela Šojdrová.

Głos zabrali Frans Timmermans i Mihai Ţurcanu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.7 protokołu z dnia 28.3.2019.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2019Informacja prawna