Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

17. Återupptagande av sammanträdet
CRE

Sammanträdet återupptogs kl. 17.01.

Talare: Tomáš Zdechovský, som yttrade sig om föregående dags omröstning om Axel Voss betänkande A8-0245/2018. (Talmannen gjorde förtydliganden.)

Senaste uppdatering: 27 juni 2019Rättsligt meddelande